Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Zprávy ze schůzky rodičů 7.9. 2017

Zprávy ze schůzky rodičů 7.9. 2017Zprávy ze schůzky  rodičů dne 7. září 2017

 

Školní řád

Příchody- odchody ráno do 8: 00 po obědě v 12: 10  - 12: 20, dodržovat, neukazovat se dětem, aby dojedly oběd

Odhlašování osobně, napsat do kalendáře nebo  využívejte možnost SMS rovnou do kuchyně: 772 722 157

Změny v druhu docházky do 20. v měsíci na měsíc následující, nelze uprostřed měsíce

Změny v telefonních číslech hlaste  ihned!

Pokud dítě náhle onemocní ,  máte nárok na oběd – dostanete porci na talíř a sami si přemístíte do vlastních nádob – hygienické nařízení

Druhý den už nárok na oběd není

Hlídat si odpolední svačinky, stále zůstávají v misce, i když je tam přesně popsané, komu patří,rodiče zapomínají - musíte si  to sami hlídat!

Předávání dětí pouze pedagogům, tedy, dojít do třídy, vyčkat, až učitelka převezme dítě - povinností rodičů je dítě osobně předat učitelce

Vyzvedávání dětí rovněž osobně, pokud je pověřen někdo jiný, než rodiče, vyplnit pověření.

Souhlas s fotografováním – na témže tiskopise jako pověření o vyzvedávání dětí – prosím vyplňte

Vzdělávání dětí v posledním ročníku i dětí s OPŠD je povinné a bezplatné

Rodiče mají od 1.9. 2017 povinnost dávat děti denně 4 hodiny do MŠ přivést dítě do 8: 00. Mají povinnost omlouvat absenci v omluvném listu

( zavolat, že dítě nepřijde a po nemoci zapsat důvod nepřítomnosti do omluvného listu, který bude ve škole.

Nemusí být razítko od lékaře, to si může vyžádat škola, pokud by absence byly  časté a bylo podezření ze záškoláctví – jako ve škole

Pokud jde dítě po obědě, nahlaste to ráno učitelce a označte magnetkem na tabulce u dveří značku dítěte – vždycky říkejte dítěti pravdu