Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žákůSeznam nově přijatých žáků k povinné školní docházce ve školním roce 2020/2021:

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Základní škola a mateřská škola Všeználek, Němčice 114

se sídlem Němčice 114, 56118

 

Rozhodnutí

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všeználek, Němčice 114, rozhodla svým ředitelem  podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění  takto:

 

Od školního roku 2020/2021  jsou  k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola  a mateřská škola Všeználek, Němčice114

přijaty děti pod registračními čísly:

 

 1/2020

 2/2020

 3/2020

 4/2020

 5/2020

 7/2020

 8/2020

 9/2020

10/2020

11/2020

12/2020

16/2020

 

O 1 rok se povinná školní docházka odkládá u dítěte pod reg.číslem 06/2020.

 

U registračních čísel 13/2020, 14/2020, 15/2020, 17/2020 bylo přerušeno správní řízení.

 

V Němčicích 27.4.2020

                       

Mgr. Lydie Věnečková

ředitelka  školy

 

 

 

Vyvěšeno dne: 27.4.2020

Těšíme se na nové žáčky a na spolupráci s jejich rodiči.