Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Otevření školy aktuálně

Otevření školy aktuálněDatum konání:
25.5.2020

 

Vážení rodiče,

nejprve bychom vám chtěli poděkovat a ocenit Vaši spolupráci při zajišťování výuky na dálku v této nelehké době. Od 25. 5. 2020 je umožněno žákům 1. stupně opět vzdělávání v budově školy.

Školní docházka v období od 25.5.2020 do 30.6.2020 není povinná. Žáci, kteří do školy nenastoupí, budou mít nadále výuku “na dálku“.

Provoz školy:

1.,2.,3.,ročník 6.15 – 7.40 ranní dozor ve třídě

                      7.40 – 11.20. dopolední část

                      11.20 – 16.00 hodin oběd, odpolední část

4.,5. ročník     6.15 – 7.40 ranní dozor ve třídě

                      7.40 – 12.15. dopolední část, oběd

                       (žáci 4. a 5. ročníku nemají odpolední část)

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků dle ŠVP školy.

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

Obědy:

Teplé obědy ve školní jídelně budou zajištěny, žáci budou obědvat po skupinách (třídách), vždy pouze 1 žák u stolečku. Po každé skupině budou stoly otřeny dezinfekčním prostředkem. Z tohoto důvodu se může doba oběda protáhnout.

Rozdělení žáků do skupin:

1.skupina – žáci 1. a 3. ročníku

2.skupina – žáci 2.ročníku

3.skupina – žáci 4.ročníku

4.skupina – žáci 5.ročníku.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Zákonný zástupce ho musí závazně přihlásit prokazatelně (e.mailem, SMS) třídnímu učiteli nejpozději do 18. 5. 2020. Zároveň uvede, zda se žák bude stravovat ve školní jídelně. Žáky je možné vyzvednout i před obědem.

Pravidla pro pobyt žáků v základní škole:

 • před vstupem do areálu školy musí žáci dodržovat odstupy 2 metry
 • pro všechny osoby nacházející se před areálem školy platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • vstup do areálu školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám ( do areálu školy vchází žák sám)
 • všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny
 • šatna ve škole bude uzavřena, boty si žáci budou ukládat před svou třídu, bundy
 • si uloží na opěradlo židle
 • 1.,3.,5. ročník bude používat horní hlavní vchod do budovy, 2.ročník bude používat zadní vchod do budovy, 4.ročník bude používat dolní (běžný )vchod
 • po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru); jestliže dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě; při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Čestné prohlášení

Účast na vzdělávacích aktivitách ve škole bude podmíněna vyplněním Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které žák odevzdá při vstupu do školy dne 25. 5. 2020; bez tohoto prohlášení nesmí být žák do budovy vpuštěn. Ke stažení zde:

příloha_čestné_prohlášení.pdf

Pokud si čestné prohlášení nemůžete vytisknout doma, můžete si ho kdykoli vyzvednout z krabice před budovou školy.

 Omlouvání žáků – telefonicky, běžným způsobem

 Vyzvedávání žáků 1.,2.,3.ročníku

Pokud bude žák odcházet sám, odevzdá pí vychovatelce lístek s datem, hodinou odchodu a podpisem zákonného   zástupce.

Pokud ho zákonný zástupce bude vyzvedávat, zůstane před vstupem do areálu školy a zatelefonuje pí vychovatelce:

1.skupina (1. , 3.ročník) - pí Jenčíková 776 614 686

 1. skupina (2.ročník) - pí Šintáková   739135924

Dítě odejde samo před areál školy.

Už se na všechny děti těšíme.

Lydie Věnečková