Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Distanční vzdělávání

Distanční vzděláváníDistanční vzdělávání v MŠ Němčice

Od 1.března 2021 se budou děti na základě krizového opatření distančně vzdělávat. Bude se jednat o vzdělávání na dálku, které budeme realizovat se všemi předškoláky, pro které je vzdělávání v posledním ročníku MŠ povinné. Komunikace bude rodičům dětí nabízena prostřednictvím internetu. Naším cílem je zapojení všech dětí tak, aby nikdo nezůstal mimo systém a pracoval podle svých možností a podmínek. Setkání budou v malých skupinkách po dohodě s rodiči tak, aby byly respektovány individuální možnosti ( například volba vhodného času pro rodiny, kde se vzdělávají školní děti) On-line vzdělávání bude probíhat formou setkání, rozhovoru s dětmi. Učitelka si připraví téma na týden. Bude mít připravené inspirace pro společnou činnost rodičů a dětí. Ke zvolenému tématu učitelka připraví nabídku rozvojových aktivit ,didaktické listy, grafomotorická cvičení, hry na  rozvoj jazykových dovedností, didaktické hry, náměty  na tvoření. Didaktické listy budou zasílány na e-mail. Pokud rodiče nemají možnost tisku, bude na přístupném místě u MŠ schránka s materiály k vyzvednutí. Realizované aktivity budou rodiče zařazovat do portfolií. Pouze některé práce -   například kresby bude vhodné dokumentovat a poslat e-mailem.( to se dohodneme při setkání)   Na společných setkáních pak učitelka poskytne dětem zpětnou vazbu, ocení snahu, pochválí za splněný úkol. Setkání budou 1x – 2x  týdně po malých skupinkách. Výzvu s kódem k připojení dostanou děti od své učitelky e-mailem.

Splněné úkoly děti přinesou do MŠ, až se znovu otevře.

Evidence docházky: Učitelka povede evidenci docházky, tedy zapojení dětí do nabízených aktivit. Rodiče mají podporovat své dítě, aby se mohlo vzdělávat.

Pokud se budou chtít zapojit i mladší děti, mohou nás rodiče kontaktovat a domluvíme se individuálně na způsobu komunikace.

Věřím, že se brzo opět v naší mateřské škole sejdeme a budeme prožívat společný čas tak, jak jsme byli zvyklí v době před pandemií.