Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Granty a projekty

 

 

 logo OPVK.png

UKONČENÍ  PROJEKTU  EU ( Šablony II)

V letošním červnu jsme na naší škole dokončili dvouletý projekt s názvem „Podpora žáků v ZŠ a ŠD Všeználek“, který byl zaměřen z velké části na pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, dále pak na podporu projektové výuky a na další vzdělávání pedagogů. Náš pedagogický sbor v průběhu projektu posílily celkem 3 školní asistentky, každá vždy na 0,5 úvazku. Vypomáhaly většinou s výukou v 1.ročníku, v loňském školním roce i s činnostmi prvního oddělení školní družiny.  Z projektu byla dále podpořena činnost zájmového kroužku „Klub zábavné logiky a deskových her,“ který se nepodařilo z důvodu covidových opatření uskutečnit v plném rozsahu.                                           Vzdělávání pedagogického sboru bylo zaměřené na získávání nových poznatků v oblasti metodiky výuky anglického jazyka, jeden kurz proběhl v Ostravě v době prázdnin, další 2 kurzy na podzim 2020 proběhly online formou. Součástí projektu byly i dva projektové dny.

Projektový den ve škole „Příprava na povolání - kuchař- číšník“,

Začátkem května se třída žáků třetího ročníku zúčastnila projektového dnu s názvem „Příprava na povolání“, kde byla využita metoda aktivního učení a skupinové práce.

Žáci se během pátečního dopoledne seznámili s profesí „kuchař – číšník“. Celý program byl nabitý spoustou praktických částí z oboru. Děti si mohly vyzkoušet prostřít slavnostní tabuli, nazdobit židle, vzájemnou obsluhu, nošení talířů atd.

Dozvěděly se, v jakém pořadí se podávají pokrmy u slavnostní příležitosti, co je gastronomie, jaké máme druhy stravovacích zařízení, něco o tradiční české kuchyni a zejména o vhodném chování u prostřeného stolu. Na závěr přišla část, na kterou se žáci připravili vlastnoruční výrobou kuchařských čepic. Čekalo je překvapení v podobě předem vyrobeného krému a korpusů. Každý si mohl nazdobit vlastní dezert předem vytvořeným krémem a dozdobit ho ovocem, bonbóny a kvítky. Poté následoval skvělý oběd s vlastním obsluhou.

V závěru výuky proběhlo sebehodnocení. Všichni zúčastnění byli nadšeni svými výkony při přípravě slavnostní tabule, při vzájemné obsluze i samostatné přípravě vlastního pohoštění.

Projektový den byl připraven ve spolupráci s odborníkem z praxe – paní Lucií Vavřínovou, které patří velké poděkování za prima netradiční výuku.

   384AD9E9-9727-4739-8BFE-1D44F8E6DDD7.jpeg      E55CDADE-9AB3-42CF-8BB7-BEE1A82E0778.jpeg

 

Projektový den mimo školu - „PEČENÍ CHLEBA“

Tento projektový den se uskutečnil 19.května 2021 jako akce školní družiny, účastnili se ho žáci 1.ročníku, probíhal v objektu nazývaném „SVĚTNICE Č.P.8“ v obci Sebranice u Litomyšle, který slouží k pravidelnému konání seminářů s výukou různých řemesel pod vedením zkušených lektorů a řemeslníků. Do našeho projektu se jako „odborník z praxe“ zapojila paní  ing.Lenka Kmošková, která se dlouhodobě věnuje zpracování obilí, slámy, vlny, lnu apod.

Děti nejdříve hledaly indicie-jednotlivá písmena, ze kterých sestavily slovo “Pečivo“, metodou brainstormingu pak vymýšlely všechny možné výrobky, které pod tento pojem spadají. Po řízeném rozhovoru  na téma „Jak se peče chléb“ přiřazovaly texty k obrázkům, následovalo řazení vět podle časové posloupnosti (na poli vyroste obilí, vymlácené zrní se odveze do mlýna,…). Paní Kmošková žáky provedla celým historickým objektem (bývalým hostincem), ukázala jim zejména dochovanou chlebovou pec, náčiní, nádoby, ošatky, které se připečení chleba používaly. Dala dětem ochutnat čerstvě upečený kváskový chléb, ukázala jim různé druhy obilí, vyprávěla jim o tom, jak se mlelo obilí dříve a dnes, jak se připravuje těsto, co se do něj dává, co je to kvásek…

Pak následovala praktická část, kdy každý žák dostal misku, nabral si mouku, sůl, kvásek, vodu, vařečkou zpracoval těsto, z těsta vytvořil placku, posolil a pokmínoval. Vytvořené placky žáci dali péct do trouby.

 Pečení.JPG

V době pečení se žáci rozdělili do 2 skupin:

 1. skupina polínky vytloukala zrní z klásků, 2.skupina mlela mouku drcením zrní na 2 kamenech.

Po upečení děti chléb a své placky snědly. Na pracovní list závěrem každý žák projektový den zhodnotil a nakreslil obrázek ilustrující naše aktivity. Projektový den se nám všem moc líbil.

 

 Pečení5.JPG

Končící projekt „Podpora žáků v ZŠ a ŠD Všeználek“ byl financován z prostředků EU (85%) částkou 548 803,35 Kč, dále z prostředků státního rozpočtu částkou 96 847,65 Kč. Největší část finančních prostředků byla vynaložena na platy školních asistentů, dále pak na zakoupení různých her a robotických hraček na činnost „Klubu zábavné logiky a deskových her.“ Za neuskutečněnou část tohoto klubu (z důvodu covidových opatření) budeme vracet částku 17 833 Kč.

                                                                                                                                             Lydie Věnečková

 

Projekt Využití metody CLIL na 1.stupni ZŠ“

 

 EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

V letošním červnu naše škola dokončila projekt s názvem „Využití metody CLIL na 1.stupni ZŠ“ financovaný z programu Erasmus+,  který umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí. Po jazykové a  organizační přípravě jsem se o loňských prázdninách mohla zúčastnit kurzu  „Content and Language  Integrated Learning Course for Primary Teachers“ ve skotském Edinburghu. Kurz probíhal v jazykové škole „EDINBURGH  SCHOOL OF ENGLISH“. Vzdělávali jsme ve tříčlenné skupině – společně s paní učitelkou Norou z Budapešti a paní učitelkou Irene ze španělské Pamplony. Celým kurzem nás provázela zkušená lektorka Ruth. Po úvodních formalitách, vzájemném představení, popisu škol, ve kterých učíme, jsme se hned pustili do práce. Hledali jsme odpovědi na otázky: Proč používat metodu CLIL? Jaké faktory ovlivňují používání této metody? Jaké jsou výhody výuky metodou CLIL? Následující lekce patřila rozboru filmových ukázek využití metody v konkrétních hodinách. Tato metoda, zjednodušeně řečeno, znamená zařazování a používání anglického jazyka i v nejazykových hodinách a při běžných školních činnostech. Každý den jedna z nás připravila ranní  2-3 „Warming up“ aktivity, které pro nás byly velkou inspirací (několik drobných her na procvičení slovní zásoby, instrukcí, gramatických jevů a podobně). V kurzu jsme se dále zabývali různými druhy inteligence a hledali jsme aktivity pro poslech, komunikaci, čtení, psaní a osvojování slovní zásoby, které by vyhovovaly žákům s různými typy inteligence, hledali jsme způsoby, jak pro žáky připravit Actions story, jak integrovat AJ do hodin tělesné výchovy, jak správně zadávat instrukce tak, aby byly dostatečně srozumitelné a efektivní. Svoje poznatky jsme pak prakticky zkoušeli na různých aktivitách. Dalším  tématem byl „Classroom language“, kde jsme hledali co nejvíce frází, které můžeme využít při každodenních činnostech v průběhu celého školního dne, dále metody nácviku a procvičování nových slovíček (např. labeling, videosongs, flash cards, matching games, example sentences, repetition, context, competitive games..) Věnovali jsme se i otázkám (concept questions), vypravování příběhů (storyteling), nácviku správné výslovnosti a podobně.Měla jsem také možnost poznat a porovnat různé vzdělávací systémy, velký rozdíl byl v časové dotaci pro výuku angličtiny – např. ve Španělsku se děti učí angličtinu už od 3 let, v Maďarsku zase vznikají státní bilingvní školy, kde se některé předměty – přírodověda, tělesná výchova, výtvarná výchova apod. učí pouze v angličtině. Zkušenost to byla rozhodně zajímavá, byla pro mne velkou motivací a inspirací do další pedagogické práce.  EDINBURGH 6.pdf                            

K následným aktivitám projektu, které probíhaly v tomto školním roce, patřilo uspořádání „Skotského dne“, kdy se žáci 4.ročníku zapojili do celoevropské akce Erasmus+ days.  Rozdělili se do skupin - „skotských klanů“, vymysleli jméno pro svůj klan a pracovali s texty o Skotsku metodou domovských a expertních skupin. Výsledkem bylo vytvoření výukových plakátů o Skotsku. Práci jim zpříjemňovala skotská hudba, všichni si vyzkoušeli originální baret a šálu z pravé ovčí vlny. Další částí Skotského dne byly Highlands games, klany mezi sebou soutěžily v hodu kládou, přetahování lanem a hodu kamenem. Na závěr si děti ve školní jídelně pochutnaly na „skotských vejcích“. (Erasmus Day(1).PDF )                                                                                                                                                                            Další aktivitou bylo vytvoření 7 výukových lekcí s využitím metody CLIL, které jsou k dispozici i ostatním kolegům ( „Healthy food“ a „Recycling“ do hodin prvouky, „Shapes“ a „Shopping“ do hodin matematiky, „Are you sleeping?“do hodiny hudební výchovy, „We are going to the zoo“ do hodiny tělesné výchovy a „Rhytmic instrument“ do hodiny pracovní výchovy. Ke stažení zde: CLIL - výukové lekce.docx                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zapojili jsme se také do eTwinningu. Pracovali jsme na projektu „Separation and recycling garbage“, společně se školou z Polska a Slovenska (https://twinspace.etwinning.net/76392/home). Vzájemně jsme si představili prostředí našich škol, žáci se představili navzájem- napsali několik informací o sobě( About us.pptx ), prezenzovali jsme výsledky ankety a fotografie výrobků z odpadových materiálů. Všechny prezentace byly v angličtině, umožnily tak žákům využít cizí jazyk v reálném životě.                                                                                                                                                                 Lydie Věnečková

DSC02404.JPG  IMG_3954.JPG DSC02165.jpg

                 img_3951[1].jpg img_3960[1].jpg

     

logo PK.png

Grant PK „EKOHOSPODAŘENÍ“

V měsíci listopadu jsme úspěšně ukončili projekt, jehož cílem bylo zvýšit zájem žáků o zemědělství a hospodaření, které je šetrné k přírodě. Tento projekt finančně podpořil Pardubický kraj - jednalo se o částku 20.000 Kč. V průběhu roku 2019 se uskutečnily zejména tyto plánované aktivity:

1) Žáci z 1.-5.ročníku navštěvovali „Agro-environmentální“ kroužek, jehož činnost probíhala ve spolupráci se ZD Sloupnice. Žáci se zde teoreticky i prakticky seznamovali s ekohospodařením, s péčí o krajinu, s šetrným využíváním přírodních zdrojů, se zemědělskými zvířaty a plodinami.

2) Většina žáků naší školy se účastnila týdenního pobytu v Ekocentru Paleta v Oucmanicích. V programu „Polem- nepolem“, se seznámili s životem na vsi, trénovali dovednosti vedoucí k samostatnosti a soběstačnosti, rozvíjeli zodpovědné jednání a šetrný přístup k přírodě. Děti dále zažily, jaké bylo hospodaření na vsi v dobách minulých. V průběhu týdne třídily odpady, vyzkoušely si, jak se dojí mléko a vyrobily si několik různých mléčných výrobků, upekly si housky, pečovaly o domácí a hospodářská zvířata, pracovaly se dřevem a vyřezávaly, uvařily léčivý bylinkový čaj, prozkoumaly, jak funguje kompost, zjistily, jak hospodařit s vodou a vyrazily na výlet do okolní krajiny.

Pro žáky, kteří se pobytu neúčastnili, jsme zajistili jednodenní exkurzi do chalupy v Sebranicích, kde si vyzkoušeli tradiční mlácení obilí, mletí mouky a pečení chlebových placek ve venkovní peci.

3) V prostoru za školou jsme založili „Živou zahradu“.  Děti nejprve nakreslily několik návrhů, jak by zahrada měla vypadat, co by na ní chtěly pěstovat, vybudovaly malou skalku, zeleninový a bylinkový záhon, své výpěstky pak většinou ještě v červnu konzumovaly.

4) Pracovníci ZD Sloupnice pro naše žáky připravili besedu o živočišné výrobě, exkurzi do odchovny telat, kravína, na  bioplynovou stanici, jejíž odpadní teplo vytápí školu. Velkým zážitkem (zejména pro chlapce) byla ukázka zemědělské techniky. Žáci se také seznámili s různými plodinami, semeny a zemědělskými produkty.

5) Již tradičně jsme pořádali Sběrovou akci, do které se zapojují celé rodiny. Letos jsme sebrali 2.560 kg papíru a 30 kg hliníku. Získali jsme tak 4.742 Kč (za utržené peníze jsme koupili vybavení na kroužek  „Malý kuchtík“).

Finanční prostředky z grantu PK jsme použili na částečnou úhradu pobytu v Oucmanicích, dále pak na úpravu záhonů na zahradě za školou a na drobný materiál.

Grant PK „VŠEZNÁLEK  PO  ŠKOLE“

Také v roce 2019 škola nabídla žákům širokou paletu zájmové činnosti. Pravidelně mohli rozvíjet své zájmy v různých kroužcích (Keramika, Klub zábavné logiky a deskových her, Sportovní hry, Počítačový kroužek, Angličtina, Street dance, Hra na zobcovou flétnu, Malý kuchtík, Agro-environmentální kroužek). Kromě pravidelné zájmové činnosti se děti mohly zapojit i do následujících akcí:

 • Závěr zimy patřil již tradičnímu lyžařskému výcviku na Pekláku.
 • V předjarním období jsme pořádali taneční karneval se spoustou soutěží, tanců a her.
 • Maminkám k svátku každá třída secvičila divadelní představení.
 • Prvně jsme uspořádali akci „Maratonský běh“ pro žáky, rodiče i učitele. Výkony některých žáků byly úžasné, ti nejlepší uběhli přes 20 km, celkem děti z naší školy uběhly 276 km 774 m !!!
 • V říjnu jsme svou účastí podpořili Litomyšl v „Plavecké soutěži měst“ a pomohli jí tak získat 1.místo.
 • Advent patřil výstavě betlémů, které vyrobili žáci naší školy v kroužku keramiky, v hodinách výtvarné výchovy či ve školní družině.
 • Kulturním  programem jsme také „obohatili“ obecní akci „Zpívání u vánočního stromu.“

Finanční prostředky získané od PK ( 20.000 Kč)jsme použili na nákup materiálu a pomůcek do kroužku KERAMIKY,dále na nákup sportovního vybavení, robotických hraček (Bee-Bot včelky, Lego Education),barvy, čtvrtky a ostatní drobný výtvarný materiál.

Všechny aktivity jsme si náramně užili!

 

logo OPVK.png

Projekt EU  (Šablony II) 

Od 1.září 2019 naše škola realizuje projekt s názvem „Podpora žáků v ZŠ a ŠD Všeználek“ s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012856. Je dotován z  85% EU, 15% doplácí MŠMT, celkový objem finančních prostředků pro naši školu činí 645 651 Kč. Tyto prostředky budou použity zejména na platy školních asistentů, dále pak na činnost zájmových kroužků, projektové dny a v menší míře na vzdělávání pedagogických pracovníků.

                                                            

                                                                                            

Projekt EU   (Šablony I )

 Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

Začátkem června jsme ukončili projekt EU s názvemPodpora nových  metod vzdělávání“. Součástí tohoto projektu bylo několik aktivit:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků  - 3 učitelky a 1 vychovatelka absolvovaly během uplynulých 2 roků celkem 448 hodin anglického jazyka, dále 2 metodické kurzy zaměřené na podporu matematické gramotnosti, 1 metodický kurz anglického jazyka, 1 metodický kurz zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti a 1 kurz mentoringu.

 • Doučování žáků – v uplynulých 2 letech bylo doučováno 5 žáků ohrožených školním neúspěchem v českém jazyce, angličtině a matematice - celkem 64 hodin.

 • Klub zábavné logiky a deskových her – v odpoledních hodinách mohli zapojení žáci zdokonalovat své logické myšlení hraním strategických her, luštěním různých kvízů, konstruováním objektů ze stavebnic.

Kurzy dalšího vzdělávání nám umožnily poznat některé nové metody (např. „secret cards,“  prstové loutky v angličtině, využití PC programu Tarsia a stovkových tabulek v matematice, metody kritického myšlení a náměty do čtenářských dílen ve čtení). Z projektu bylo také pořízeno různorodé vybavení ( spotřební materiál, notebooky, společenské strategické hry, kvízy, stavebnice) potřebné k realizaci projektu. Žáci se všech aktivit účastnili bezplatně. Projekt byl financován z prostředků EU (85%) a z prostředků státního rozpočtu(15%) .Celkem tak naše škola získala 332.768 Kč.

                                                                                                             

 PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2018

Z výše uvedeného dotačního programu jsme na podzim obdrželi dotaci 7.920 Kč jako příspěvek na dopravu na plavecký výcvik pro žáky naší školy. Tato dotace činila cca 52,8 % celkové ceny dopravy. Zbývající náklady byly uhrazeny z příspěvku OÚ Němčice.

Vyúčtování plavání 2018.PDF

Závěrečná zpráva 2018.pdf

 

 Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg                    kipr_logo_černé.png

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu KIPR, který vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání. Řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Naše škola tak mohla zdarma využívat různé poradenské služby, účastnit se akcí dalšího vzdělávání, konzultovat s odborníky podpůrná opatření, která se na škole uplatňují. Součástí projektu bylo i jednodenní setkání přímo na půdě školy (o jarních prázdninách), kde nám své zkušenosti předávala PhDr. et Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., vynikající odbornice, autorka několika publikací, které se zabývají výchovou a vzděláváním žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Naše postřehy a zkušenosti byly zohledněny při nastavování podpůrných opatření na celostátní úrovni.