Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Co je za námi

Co je za námi


Návštěva Mikuláše ve škole

Datum konání: 3. 12. 2021

I v letošním roce na nás Mikuláš nezapomněl a přišel i s čertem k nám do školy na návštěvu...

Děti přednášely básničky, zazpívaly "čertovské a mikulášské" písničky...

Za odměnu dostal každý balíček s ovocem a troškou sladkostí...V knihovně Litomyšl

Datum konání: 3. 11. 2021

Jak to "chodí" v knihovně...

-  umět si vybrat knihu, která zaujme, možnosti výběru knih, deskových her, časopisů atd. - to bylo téma naší návštěvy s dětmi z 1. třídy v knihovně v Litomyšli. Zároveň si děti prohlédly prostory knihovny a její jednotlivá oddělení, řešily obrázkový kvíz a dozvěděly se mnoho dalších zajímavých informací o dětských knihách, jejich hlavních postavách a prostředích, kde se některé příběhy odehrávají. Návštěva ZD Sloupnice

Datum konání: 1. 10. 2021

V rámci Dnů českého zemědělství 2021 jsme s dětmi navštívili reprodukční centrum a bioplynovou stanici v Němčicích, mléčnou farmu a mechanizační středisko ve Sloupnici a mléčnou farmu v Řetové.

Během této exkurze se děti seznámily s velkochovem hospodářských zvířat, s možnostmi využití bioplynových stanic, s využitím moderní techniky (traktory, kombajny a další stroje), s moderními metodami pěstování plodin v zemědělství, atd.

Nakonec si vyzkoušely své znalosti pomocí praktického poznávacího kvízu a ochutnaly výrobky např. párečky, sýry a mléko.

 Svátek sv. Václava

Datum konání: 27. 9. 2021

Svatý Václav byl patronem českého národa a symbolem české státnosti. Tento svátek jsme si s dětmi připomněli  různými činnostmi:

  • práce s texty o sv. Václavovi
  • sv. Václav ve výtvarné výchově
  • zajímavé pracovní listy o sv. Václavovi
  • edukační programy o sv. Václavovi


Program v Sebranicích - 1.r.

Datum konání: 19. 5. 2021

Děti 1. ročníku se zúčastnily programu - Pečení chlebových placek v Sebranicích (Spolek archaických nadšenců). Seznámily se s druhy mouky, surovinami k výrobě chleba, postupy při zadělávání těsta, při kynutí, pečení, s postupem při výrobě a tvarování jiných pekařských výrobků.  Děti ochutnaly domácí chléb a potom si zkusily z obilných zrn vyrobit mouku, uhníst těsto a pokusily se o  tvarování chlebové placky, kterou si upekly.Čarodějnický rej v jednotlivých třídách

Datum konání: 30. 4. 2021

V pátek 30. 4. se "slétli" čarodějové a čarodějnice do jednotlivých tříd, aby si užili svůj den. Paní učitelky pro ně připravily spoustu zábavných úkolů, při kterých si nejen užili legraci (míchání a ochutnávky čarodějnických lektvarů, počítání čarodějnického věku, soutěže např. Ohňoskok, Dálkostřel, Hod křápem atd.), ale také procvičovali "čarodějnické učivo - i čarodějové a čarodějnice přece hodně ví a umí...). Den Země

Datum konání: 22. 4. 2021

Den Země jsme s dětmi oslavili různými činnostmi ve prospěch naší planety.Návštěva ZD Sloupnice

Datum konání: 2. 10. 2020

S dětmi jsme se zúčastnili Dne otevřených dveří ZD Sloupnice. Navštívili jsme kravín s teletníkem a bioplynovou stanici v Němčicích, mechanizační středisko, mléčnou farmu a bramborárnu ve Sloupnici a také mléčnou farmu v Řetové.Sběr papíru

Datum konání: 18. 9. 2020

Začátkem nového školního roku 2020/21 jsme uspořádali sběr papíru. Všem, kteří se sběru účastnili, děkujeme.VZPoura úrazům

Datum konání: 3. 9. 2020

VZPoura úrazům je projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí. Je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím setkání na školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost různých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.