Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Co je za námi

Co je za námi


Novější 1

"Svačinka" pro lesní zvěř

Datum konání: 9. 1. 2019

Za lesní zvěří jsme se vydali s kaštany, které děti sbíraly již na podzim... Tuto "svačinku" jsme zvířatům nesli hned, jak vše zapadalo sněhem. Takže, lesní zvířátka, dobrou chuť...přejí žáci ze ZŠ Všeználek.   Vánoční besídka

Datum konání: 21. 12. 2018

Rozzářené oči dětí - to byl hlavní motiv naší vánoční besídky. Kromě vánoční nálady, ochutnávky vánočního cukroví a vánočních miniprojektů v jednotlivých třídách jsme se společně sešli u vánočního stromečku, kde na děti "čekalo" mnoho dárečků. Napjaté očekávání střídala radost a sdílení nadšení se všemi kolem...A o tom přece Vánoce jsou, ne?  Vánoční dílna s rodiči

Datum konání: 19. 12. 2018

Společné chvíle mohli rodiče s dětmi strávit při výrobě a tvoření různých vánočních ozdob a dárečků ve vánoční dílně pořádané naší školou. Potřebný výtvarný a zdobící materiál byl všem k dispozici, záleželo tedy na fantazii zúčastněných, jak si jednotlivé přízdoby vánočně zpracovali a vytvořili pak jedinečné nádherné výrobky. Ty jistě udělaly velkou radost všem, kteří jimi byli následně obdarováni...Nechybělo ani pestré "vánoční občerstvení" -  poděkování těm, jenž se na něm podíleli.Mikuláš

Datum konání: 5. 12. 2018

Již od rána děti netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše, anděla a čerta...Stále se vyptávaly, kdy přijdou, poslouchaly, jestli již není slyšet zvonění zvonečku a chrastění čertovského řetězu. Když se konečně dočkaly, vyslechly si od Mikuláše pochvaly za dobrou práci a chování, ale i drobná pokárání a všichni, kterých se pokárání týkalo, slíbili, že se "polepší"...Děti si také spolu se svými tř. učitelkami připravily básničky a zazpívaly písničky. Za to dostaly od Mikuláše, anděla a čerta balíčky s dobrotami...Plavecký kurz

Datum konání: 2. 12. 2018

Hravou, zábavnou a soutěživou formou děti získávaly kladný vztah k vodě a také k pohybu ve vodním prostředí. Cílem výuky bylo zvládnutí základních plaveckých dovedností, při kterých si zdokonalovaly a upevňovaly pohybové návyky ve vodě a rozšiřovaly své základní plavecké dovednosti. Výuka probíhala pod vedením učitelů plavání. Po úspěšném absolvování kurzu dostaly děti Mokré vysvědčení s odpovídajícím hodnocením. 

 Divadelní představení

Datum konání: 22. 11. 2018

S dětmi 3. a 5.ročníku jsme se vypravili do Smetanova domu v Litomyšli na divadelní představení...

Jonathan Swift:   Gulliverovy cesty - V zemi obrů    (Mladá scéna Ústí nad Labem)

Ztroskotání lodi dovedlo Gullivera do země obrů, kde ho v lodičce našli dva muži. Jeden z nich ho dal své dceři na hraní, protože se domníval, že je to hračka. Když pak oba muži zjistili, že se hýbe a mluví, ukazovali ho jako atrakci po celé zemi a nakonec ho prodali vládnoucí královně. Gulliver se tak dostal ke dvoru, kde ho všichni obdivovali. Za nějaký čas se mu ale zastesklo po rodném domově, proto se rozloučil s králem a královnou a s jejich svolením odplul na darované lodi zpět do své rodné Anglie.

 Sbírka pro fond Sidus

Datum konání: 19. 11. 2018

Zúčastnili jsme se veřejné sbírky fondu Sidus - výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Vybrali jsme celkem 2.200 Kč.Hudební program - Bedřich Smetana

Datum konání: 16. 11. 2018

Program byl zaměřen na litomyšlského rodáka - Bedřicha Smetanu. Děti se hravou formou seznámily s životem a dílem tohoto našeho známého hudebního skladatele. Mluveným slovem je provázela loutka "Malý Bedřišek", jednotlivé hudební skladby byly hrány "živě" na piano.Beseda se starostou obce

Datum konání: 13. 11. 2018

"Naše obec" je jedním z mnoha témat v učivu prvouky. Děti se seznamují s fungováním obce jako samosprávné a územní jednotky. Proto jsme pozvali k nám do školy pana starostu Ing. Josefa Racka, který právě z této pozice dětem naši obec přiblížil. Odpovídal trpělivě na otázky, které si pro něj děti připravily a  přiměřeně věku dětí vysvětloval pojmy týkající se obce, některých budov v obci a také plánů do budoucna (co se bude opravovat, budovat atd.)Halloween

Datum konání: 2. 11. 2018

Halloween se slaví většinou v anglicky mluvících zemích...Svátek duchů, původním názvem "Samhain" (konec pohanského léta), oslavoval duše zemřelých, kteří dle keltské tradice vycházeli právě v tento den mezi živé.  Pečou se dýně a dýňové koláče, nakupují dekorace, zdobí domy i jejich okolí. Skupinky dětí ve strašidelných maskách chodí od jedné domácnosti k druhé a koledují o sladkosti. Všichni se vesele a strašidelně baví. Mezi dětmi  získává stále větší oblibu, proto jsme si ve škole tento svátek připomněli "Halloweenským učením a soutěžemi".Novější 1