Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Co je za námi

Co je za námi


Novější 1

Mikuláš

Datum konání: 5. 12. 2018

Již od rána děti netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše, anděla a čerta...Stále se vyptávaly, kdy přijdou, poslouchaly, jestli již není slyšet zvonění zvonečku a chrastění čertovského řetězu. Když se konečně dočkaly, vyslechly si od Mikuláše pochvaly za dobrou práci a chování, ale i drobná pokárání a všichni, kterých se pokárání týkalo, slíbili, že se "polepší"...Děti si také spolu se svými tř. učitelkami připravily básničky a zazpívaly písničky. Za to dostaly od Mikuláše, anděla a čerta balíčky s dobrotami...Plavecký kurz

Datum konání: 2. 12. 2018

Hravou, zábavnou a soutěživou formou děti získávaly kladný vztah k vodě a také k pohybu ve vodním prostředí. Cílem výuky bylo zvládnutí základních plaveckých dovedností, při kterých si zdokonalovaly a upevňovaly pohybové návyky ve vodě a rozšiřovaly své základní plavecké dovednosti. Výuka probíhala pod vedením učitelů plavání. Po úspěšném absolvování kurzu dostaly děti Mokré vysvědčení s odpovídajícím hodnocením. 

 Divadelní představení

Datum konání: 22. 11. 2018

S dětmi 3. a 5.ročníku jsme se vypravili do Smetanova domu v Litomyšli na divadelní představení...

Jonathan Swift:   Gulliverovy cesty - V zemi obrů    (Mladá scéna Ústí nad Labem)

Ztroskotání lodi dovedlo Gullivera do země obrů, kde ho v lodičce našli dva muži. Jeden z nich ho dal své dceři na hraní, protože se domníval, že je to hračka. Když pak oba muži zjistili, že se hýbe a mluví, ukazovali ho jako atrakci po celé zemi a nakonec ho prodali vládnoucí královně. Gulliver se tak dostal ke dvoru, kde ho všichni obdivovali. Za nějaký čas se mu ale zastesklo po rodném domově, proto se rozloučil s králem a královnou a s jejich svolením odplul na darované lodi zpět do své rodné Anglie.

 Sbírka pro fond Sidus

Datum konání: 19. 11. 2018

Zúčastnili jsme se veřejné sbírky fondu Sidus - výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Vybrali jsme celkem 2.200 Kč.Hudební program - Bedřich Smetana

Datum konání: 16. 11. 2018

Program byl zaměřen na litomyšlského rodáka - Bedřicha Smetanu. Děti se hravou formou seznámily s životem a dílem tohoto našeho známého hudebního skladatele. Mluveným slovem je provázela loutka "Malý Bedřišek", jednotlivé hudební skladby byly hrány "živě" na piano.Beseda se starostou obce

Datum konání: 13. 11. 2018

"Naše obec" je jedním z mnoha témat v učivu prvouky. Děti se seznamují s fungováním obce jako samosprávné a územní jednotky. Proto jsme pozvali k nám do školy pana starostu Ing. Josefa Racka, který právě z této pozice dětem naši obec přiblížil. Odpovídal trpělivě na otázky, které si pro něj děti připravily a  přiměřeně věku dětí vysvětloval pojmy týkající se obce, některých budov v obci a také plánů do budoucna (co se bude opravovat, budovat atd.)Halloween

Datum konání: 2. 11. 2018

Halloween se slaví většinou v anglicky mluvících zemích...Svátek duchů, původním názvem "Samhain" (konec pohanského léta), oslavoval duše zemřelých, kteří dle keltské tradice vycházeli právě v tento den mezi živé.  Pečou se dýně a dýňové koláče, nakupují dekorace, zdobí domy i jejich okolí. Skupinky dětí ve strašidelných maskách chodí od jedné domácnosti k druhé a koledují o sladkosti. Všichni se vesele a strašidelně baví. Mezi dětmi  získává stále větší oblibu, proto jsme si ve škole tento svátek připomněli "Halloweenským učením a soutěžemi".Oslava 100. let republiky

Datum konání: 28. 10. 2018

V neděli 28.10.2018 jsme uspořádali v naší škole malou oslavu 100. výročí založení naší republiky. Pro děti byly připraveny tematické zábavné úkoly (např. skládačky -  portrét T.G. Masaryka, státní vlajky a mapy ČR, dále také papírového dortu z národních barev – bílá, červená a modrá - se kterými je náš stát spojen, mohly si složit státní hymnu z jednotlivých slov ve správném pořadí, zahrát si hru "Pexeso" se symboly republiky atd.). Malí účastníci oslavy dostali minináramky v barvách trikolory. Paní ředitelka školy seznámila přítomné s několika informacemi ze školní kroniky, které zde byly uvedeny právě před 100 lety. Zazpívali jsme si společně píseň "Ta naše písnička česká" - je v ní kousek vlastenectví, které se v dnešní době trochu vytrácí. Poté jsme se vydali na "lampionovou procházku" k nově zasazeným lípám. S krátkým projevem vystoupil pan starosta a na závěr jsme si zazpívali "Hymnu ČR" .Primární prevence - vztahy ve třídě

Datum konání: 12. 10. 2018

Program primární prevence Cesty z cesty je určen pro třídní kolektivy základních škol od 1. do 9. ročníku.
Časová dotace jednoho setkání jsou tři vyučovací hodiny. Cílem realizovaného programu na naší škole bylo posílení zdravých vrstevnických vztahů ve třídě a předcházení vzniku šikany a agrese v dětském kolektivu - formou rozhovorů a her ho vedli zkušení lektoři z Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí.

 ErasmusDays+

Datum konání: 12. 10. 2018

Dne 12.října se žáci 4.ročníku zapojili do celoevropské akce Erasmus+ days  uspořádáním „Skotského dne“.  Rozdělili se do skupin - „skotských klanů“, vymysleli jméno pro svůj klan a pracovali s texty o Skotsku metodou domovských a expertních skupin. Výsledkem bylo vytvoření výukových plakátů o Skotsku. Práci jim zpříjemňovala skotská hudba, všichni si vyzkoušeli  originální baret a šálu z pravé ovčí vlny. Se svými plakáty  se fotili s transparentem Erasmus days+, který byl vyvěšen před školou. Další částí projektu byly Highlands games, klany mezi sebou soutěžily v hodu kládou, přetahování lanem a hodu kamenem. Na závěr si děti ve školní jídelně pochutnaly  na  „skotských  vejcích“.Novější 1