Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Pro rodiče

                                                 

  Informace k uzavření školy

Od 11.3.2020 do odvolání je škola uzavřena.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf

Žádost o ošetřovné si můžete vyzvednout ve škole v pracovní dny od 8.00 do 14.00.

Žáci dostali úkoly cca na dva týdny. Sledujte www stránky školy.

 

 

 

 Rozvrh hodin na šk. r. 2019/2020

 ROZVRH HODIN 2019.doc

 

1. vyučovací hodina          7:40 -   8:25

2. vyučovací hodina          8:35 -   9:20

3. vyučovací hodina          9:40 - 10:25

4. vyučovací hodina         10:40 - 11:20

5. vyučovací hodina         11:30 - 12:20

6. vyučovací hodina         12:50 - 13:35

 

 

Organizace školního roku 2019/2020 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020 a bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Opět začne v pondělí 3. února 2020. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31.ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 10. 2.  do 16. 2. 2020. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek. 9.dubna 2020.                                                                                                                                                                                                                                 Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31.srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v úterý 1. září 2020.

 

 

GDPR Záznamy_o_činnostech ZŠ Němčice.xlsx

Směrnice o ochraně osobních údajů.docx

Spisový a skartační plán.docx 

 

 

    Zájmové kroužky šk. rok 2019/2020

20190918_085011.jpg 

  

 

 

Třídní schůzky šk. rok 2019/2020

13.11.2019

15. 1.2020

15. 4.2020

Na prospěch a chování svého dítěte se můžete informovat i mimo třídní schůzky (po domluvě s tř. učitelkou).

  

Nepřítomnost žáka:

  

Nepřítomnost žáka omlouvejte takto:

 

- osobně, telefonicky či emailem do 3 dnů od začátku  absence , 

  po skončení nepřítomnosti pak písemně do důvěrníčku nebo žákovské knížky 

- nezapomeňte, že je dobře, aby si žák po dobu nepřítomnosti  průběžně doplňoval        

  zameškané učivo, informujte se, co se ve škole probírá 

- tř. učitel má právo při delší nepřítomnosti požádat rodiče o omluvenku od   lékaře

  

Uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne:

 

- na písemnou žádost rodičů opatřenou datem a podpisem  

-osobní žádost při vyzvednutí žáka

 

Desatero pro prvňáčky:

 

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče. 

2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, že na mě nemusí nikdo z mých kamarádů čekat. 

3. Umím si uvázat kličku na tkaničce. 

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami. 

5. Poznám červenou, modrou, žlutou, oranžovou ,šedou, fialovou, růžovou, zelenou, hnědou a černou barvu. 

6. Umím uklidit hračky, pastelky, knížky na místo, kam patří. 

7. Umím vystřihnout obrázek nůžkami. 

8. Do aktovky si uložím věci, kam patří. 

9. Se zájmem a v klidu dovedu poslouchat maminčino vyprávění. 

0. Pozorně sleduji pohádky, filmy a písničky a povídám si o nich 

 

Rodičovské desatero - aneb co bychom my rodiče měli správně dělat ve výchově dětí

 

1.Pochvalte své dítě vždy  za sebemenší úspěch a to něžnými slovy, pohlazením a splněním jeho přání. Vychováte tak sebevědomého jedince. 

2.Povzbuzujte své dítě, pokud má neúspěchy nebo se pustilo do nové činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit. 

3.Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok. Nesvádějte neúspěch dítěte na jiné. 

4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu .Máte-li v rodině více dětí, nesrovnávejte je. 

5.Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit  rukama nad chováním svého potomka.      

6.Chraňte ho před nadměrným sledováním televize. Dbejte, aby mělo dostatek pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá a hovořte o nich. 

7.Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná očekávání. Navažte kontakt s učitelem. Zeptejte se, co od dětí  očekává  a jaký dojem má ze schopností a chování dítěte. Za známky dítě neurážejte a tvrdě netrestejte. Zákaz koníčků nic nevyřeší, ba právě naopak. 

8.Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem  rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a  nekárejte ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce. 

9.Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry. 

10.Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby ho co  nejméně rozptylovalo.

  

(převzato z  http://info1.cz/skolacek)

   

Školní příprava:

 

Koncepce domácí přípravy žáků :

 

 KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY ŽÁKŮ.doc

  

 • Připomínky ke koncepci domácích úkolů mohou rodiče sdělovat vedení školy . 

 

Příprava na školu každého dítěte  bude lepší, když:

 

-je rodič v obraze ( ví, kdo dítě učí,  zná jeho rozvrh, má přehled o známkách, ví o tom, co -se v předmětech zhruba probírá ), je ve spojení se školou i jindy než o rodičovských schůzkách  

-se rodič nechá poučit o specifikách výuky, přístupu, hodnocení, klasifikaci

-se dítě učí od 1.třídy pravidelně ( každý den! ) buď samo a rodič dohlíží, pomáhá, kontroluje, nebo je rodič stálou oporou ( ví- zjistí si, co a jak dítě naučit, dotrénovat )

-má dítě  možnost se denně "vypovídat" o zážitcích ze školy, kladných i záporných, uvolnit se ( hrát si, jít ven, nasvačit se ), není zatěžováno starostmi rodičů ( ekonomické, vztahové, ... ). Jsou-li, stejně je samo vycítí, dítě si má ujasnit ,co se naučit a zopakovat, jaký úkol je písemný a ústní, shromáždit pomůcky na další den, dítě si má samo ( zprvu s pomocí ) připravit pracovní plochu, začít s úkoly snadnějšími, pak s náročnějšími.

-příprava na školu se bude střídat s relaxací. Dítě by mělo pocítit od rodičů, že jim o něho jde, že přikládají vzdělání patřičnou váhu a chtějí dítěti pomoci.

 

Jak pomoci dítěti se školní přípravou:

 

-nechejte se zprvu vyzkoušet od dítěte z látky Vy !  

-sestrojte spolu s dítětem jednoduchý test pro všechny členy rodiny 

-využívejte počítačové programy 

-naučte se proměnit hru v učení a učení ve hru 

-propojte školu se životem ( slovíčka cestou na nákup, slovní fotbal při cestě autem, rytmizace na procházce, přepis při relaxační hudbě ) 

-neházejte flintu do žita, pokud se dítěti ve škole nedaří 

-nebojte se problém konzultovat s učitelem, výchovným poradcem, či speciálním pedagogem

  

Co potřebuje žák do školy :

 

 • Školní tašku, penál
 • Tužky ( 3 kusy ) – vždy      ořezané, pero (např. Tornádo)
 • Gumu, ořezávátko, pravítko nebo trojúhelník
 • Tvrdou folii A4 , A5
 • 25 ks průhledných folií A4
 • Pastelky ( nejlépe zn. Studio ), temperové a vodové barvy, voskovky
 • Modelínu, lepidlo zn. Kores nebo jiné vysunovací
 • 1 složku barevných papírů
 • Štětce č.4, 8, 12  a nádobku na vodu
 • Nůžky ( nejlépe s kulatými      špičkami )
 • Hrneček na čaj
 • Přezůvky ( s plnou patou )
 • Ručník
 • Cvičky a tenisky, tepláky ( kraťasy ), tričko
 • Sáček na cvičební úbor ( dostatečně velký, na stažení )
 • Kufřík na výtvarné potřeby
 • Od 3. ročníku kružítko a trojúhelník s ryskou