Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Pro rodiče

MANUÁL _ aplikace TEAMS

Návod - TEAMS.odt

Návod - TEAMS.pdf

 

 

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2020/21

 

ÚTERÝ      Angličtina 1. ročník   12,30 – 13,30 (600 Kč na školní rok)

                Angličtina 2. ročník   12,30 – 13,30 (600 Kč na školní rok) 

                Taneční kroužek 1. – 5. ročník   13,45 – 14,45 (600 Kč na školní rok)

ČTVRTEK  Keramika 1. – 5. ročník  12,45 – 15,45  (platba 500 Kč na školní rok, 2 skupiny)

                Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 1. – 5. ročník 13,45 – 14,15

                           (2 skupiny)      

PÁTEK      Agroenviromentální kroužek   1. – 5. ročník 12,45 – 14,45

                      (1x za 14 dní / sudé týdny, platba 200 Kč na školní rok)

               Počítačový kroužek 1. – 5. ročník   12,45 – 13,45 (600 Kč na školní rok)                 

 ROZVRH HODIN 2020.

 

                           Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020 v 7.45.                                       Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne -15. 2. - 21. 2. 2021   

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

GDPR Záznamy_o_činnostech ZŠ Němčice.xlsx

Směrnice o ochraně osobních údajů.docx

Spisový a skartační plán.docx 

 

 

Nepřítomnost žáka:

  

Nepřítomnost žáka omlouvejte takto:

-pokud ve třídě chybí více než 50% žáků, škola zahájí distanční výuku, která je nově pro žáky povinná,  

v případě nemoci musí zákonní zástupci žáka omluvit i z této distanční výuky

- osobně, telefonicky či emailem do 3 dnů od začátku  absence , 

  po skončení nepřítomnosti pak písemně do důvěrníčku nebo žákovské knížky 

- nezapomeňte, že je dobře, aby si žák po dobu nepřítomnosti  průběžně doplňoval        

  zameškané učivo, informujte se, co se ve škole probírá 

- tř. učitel má právo při delší nepřítomnosti požádat rodiče o omluvenku od   lékaře

  

Uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne: 

- na písemnou žádost rodičů opatřenou datem a podpisem  

-osobní žádost při vyzvednutí žáka

 

Desatero pro prvňáčky:

 

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče. 

2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru a to tak rychle, že na mě nemusí nikdo z mých kamarádů čekat. 

3. Umím si uvázat kličku na tkaničce. 

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami. 

5. Poznám červenou, modrou, žlutou, oranžovou ,šedou, fialovou, růžovou, zelenou, hnědou a černou barvu. 

6. Umím uklidit hračky, pastelky, knížky na místo, kam patří. 

7. Umím vystřihnout obrázek nůžkami. 

8. Do aktovky si uložím věci, kam patří. 

9. Se zájmem a v klidu dovedu poslouchat maminčino vyprávění. 

0. Pozorně sleduji pohádky, filmy a písničky a povídám si o nich 

 

Rodičovské desatero - aneb co bychom my rodiče měli správně dělat ve výchově dětí

 

1.Pochvalte své dítě vždy  za sebemenší úspěch a to něžnými slovy, pohlazením a splněním jeho přání. Vychováte tak sebevědomého jedince. 

2.Povzbuzujte své dítě, pokud má neúspěchy nebo se pustilo do nové činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit. 

3.Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok. Nesvádějte neúspěch dítěte na jiné. 

4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu .Máte-li v rodině více dětí, nesrovnávejte je. 

5.Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit  rukama nad chováním svého potomka.      

6.Chraňte ho před nadměrným sledováním televize. Dbejte, aby mělo dostatek pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá a hovořte o nich. 

7.Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná očekávání. Navažte kontakt s učitelem. Zeptejte se, co od dětí  očekává  a jaký dojem má ze schopností a chování dítěte. Za známky dítě neurážejte a tvrdě netrestejte. Zákaz koníčků nic nevyřeší, ba právě naopak. 

8.Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem  rychleji, než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a  nekárejte ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce. 

9.Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry. 

10.Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby ho co  nejméně rozptylovalo.

  

(převzato z  http://info1.cz/skolacek)

   

Školní příprava: 

 KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY ŽÁKŮ.doc

  Připomínky ke koncepci domácích úkolů mohou rodiče sdělovat vedení školy . 

 Příprava na školu každého dítěte  bude lepší, když: 

-je rodič v obraze ( ví, kdo dítě učí,  zná jeho rozvrh, má přehled o známkách, ví o tom, co se v předmětech zhruba probírá ), je ve spojení se školou i jindy než o rodičovských schůzkách  

-se rodič nechá poučit o specifikách výuky, přístupu, hodnocení, klasifikaci

-se dítě učí od 1.třídy pravidelně ( každý den! ) buď samo a rodič dohlíží, pomáhá, kontroluje, nebo je rodič stálou oporou ( ví- zjistí si, co a jak dítě naučit, dotrénovat )

-má dítě  možnost se denně "vypovídat" o zážitcích ze školy, kladných i záporných, uvolnit se ( hrát si, jít ven, nasvačit se ), není zatěžováno starostmi rodičů ( ekonomické, vztahové, ... ). Jsou-li, stejně je samo vycítí, dítě si má ujasnit ,co se naučit a zopakovat, jaký úkol je písemný a ústní, shromáždit pomůcky na další den, dítě si má samo ( zprvu s pomocí ) připravit pracovní plochu, začít s úkoly snadnějšími, pak s náročnějšími.

-příprava na školu se bude střídat s relaxací. Dítě by mělo pocítit od rodičů, že jim o něho jde, že přikládají vzdělání patřičnou váhu a chtějí dítěti pomoci.

 

Jak pomoci dítěti se školní přípravou: 

-nechejte se zprvu vyzkoušet od dítěte z látky Vy !  

-sestrojte spolu s dítětem jednoduchý test pro všechny členy rodiny 

-využívejte počítačové programy 

-naučte se proměnit hru v učení a učení ve hru 

-propojte školu se životem ( slovíčka cestou na nákup, slovní fotbal při cestě autem, rytmizace na procházce, přepis při relaxační hudbě ) 

-neházejte flintu do žita, pokud se dítěti ve škole nedaří 

-nebojte se problém konzultovat s učitelem, výchovným poradcem, či speciálním pedagogem

  

Co potřebuje žák do školy :

 

 • Školní tašku, penál
 • Tužky ( 3 kusy ) – vždy      ořezané, pero (např. Tornádo)
 • Gumu, ořezávátko, pravítko nebo trojúhelník
 • Tvrdou folii A4 , A5
 • 25 ks průhledných folií A4
 • Pastelky ( nejlépe zn. Studio ), temperové a vodové barvy, voskovky
 • Modelínu, lepidlo zn. Kores nebo jiné vysunovací
 • 1 složku barevných papírů
 • Štětce č.4, 8, 12  a nádobku na vodu
 • Nůžky ( nejlépe s kulatými  špičkami )
 • Přezůvky ( s plnou patou )
 • Ručník
 • Cvičky a tenisky, tepláky ( kraťasy ), tričko
 • Sáček na cvičební úbor ( dostatečně velký, na stažení )
 • Kufřík na výtvarné potřeby
 • Od 3. ročníku kružítko a trojúhelník s ryskou