Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků



Datum konání:
8.4.2022

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Základní škola a mateřská škola Všeználek, Němčice 114

se sídlem Němčice 114, 56118

 

Rozhodnutí

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všeználek, Němčice 114, rozhodla svým ředitelem  podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění  takto:

 

Od školního roku 2022/2023  jsou  k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola  a mateřská škola Všeználek, Němčice114

přijaty děti pod registračními čísly:

 

 1/2022

 2/2022

 3/2022

 4/2022

 5/2022

 6/2022

 7/2022

 8/2022

 9/2022

11/2022

12/2022

 

O 1 rok se povinná školní docházka odkládá u dítěte pod reg.číslem 10 /2022.

 

 

 

V Němčicích 8.4.2022

                       

Mgr.Lydie Věnečková

ředitelka  školy

 

 

 

Vyvěšeno dne: 8.4.2022