Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Granty a projekty

 

 

 

 

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

V roce2020 naše škola získala grant na projekt s názvem „Zlepšení komunikačních dovedností učitelů a žáků“ financovaný z programu Erasmus+, který umožňuje učitelům, ředitelům a jiným pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí. Absolvovali jsme 2 “mobility” - 14ti denní vzdělávací kurzy pro učitele v anglicky mluvících zemích. S organizačním zajištěním nám pomáhala firma Jazyky v zahraničí, se kterou máme dlouhodobě velmi dobré zkušenosti. Výjezdům do anglicky mluvících zemí předcházela 5ti měsíční jazyková příprava formou on-line kurzů. A zde jsou zkušenosti účastnic studijních pobytů: 

Studijní pobyt v St Paul´s Bay 

V době od 31.července do 13.srpna 2021 jsem si na 2týdny vyměnila roli se svými žáky a stala se studentkou. Původně jsem mířila na kurz do Velké Británie, ale z důvodu covidové uzávěry mnou vybrané školy jsem si našla kurz identického obsahu na ostrově Malta. Jednalo se o kurz zaměřený na metodiku výuky předškolních a prvostupňových dětí – žáků, kteří s angličtinou začínají. Seznamovali jsme se s využitím rytmických říkadel, písní, animovaných filmů při výuce angličtiny, seznámili jsme se se spoustou nových her a metod, které podporují komunikaci. Velký prostor byl věnován také využití on-line zdrojů a práci s pohádkovými příběhy. První týden se mými spolužačkami staly paní učitelky z Maďarska a Francie, druhý týden přibyly ještě kolegyně z Polska a Španělska. Výuka probíhala od 9 do 14.30 hodin v klimatizovaných učebnách (20°C - 24°C), po celou dobu jsme museli mít nasazené roušky, venkovní teploty byly velice vysoké +46°C. Všude se dodržovala epidemiologická opatření, ve větší skupině jsme museli nosit roušku i venku, což bylo vzhledem k teplotám hodně náročné. O víkendu jsme se věnovali poznávání místních pamětihodností a zvyklostí se spolužačkami, angličtinu jsem se tedy učila nejen ve škole, ale i po škole. Navíc jsem měla možnost „nahlédnout“ do školského systému jiných zemí. Vzdělávací pobyt byl pro mne rozhodně přínosem, splnil má očekávání.  Lydie Věnečková 

Studijní pobyt v Dublinu 

 Studijní pobyt v Irsku, který jsem absolvovala v měsíci říjnu, mi umožnil poznat tuto zemi blíže. Díky programu Erasmus+ jsem měla možnost dva týdny studovat na Jazykové škole TWIN v centru města, bydlet s irskou hostitelskou rodinou pod jednou střechou a poznat skutečnou tvář Irska. Můj pobyt se ale nezakládal na cestování a užívání si, ale skládal se především ze studia angličtiny a zdokonalení se v jazyce. Výuka ve škole probíhala za přísných proticovidových opatření, ve třech dvouhodinových blocích. Výuka se mi zdála efektivní, promyšlená a měla spád. Ve třídě panovala příjemná atmosféra, přestože jsem byla mezi studenty nejstarší, všichni ke mně byli milí a ochotní, proto jsem brzy přestala mít zábrany mluvit přede všemi nahlas, jako jsem mívala doposud. Výuka byla nastavená tak, aby se dostalo na všechno – čtení, poslech i mluvení. Dokonce jsem zavzpomínala na studia v mládí a zopakovala si každodenní přípravu v podobě vypracovávání domácích úkolů. A na závěr každého bloku nesměl chybět písemný test z probraného učiva.  Moje škola jako budova i vybavení byly spíše starší, lektoři to zde nemají jednoduché. Kromě jedné postarší elektronické tabule a jedné učebnice pro své potřeby, nemají téměř nic k dispozici, přesto se učitelé snažili a výuka byla skvělá. Odpolední výuky probíhaly občas on-line, vzhledem k přísným opatřením, přesto jsem se i tak seznámila v rámci lekcí CLIL se spoustou nových výukových metod a mohla jsem sdílet své zkušenosti s dalšími zahraničními studenty.Nesmím opomenout organizaci víkendových výletů, kdy jsme jako studenti měli možnost poznat okolí Dublinu. Irsko je nádherná země s rozmanitým rázem přírody, nesrovnatelná s přírodou u nás.             Eva Juščáková 

Po návratu každý účastník mobility uspořádal meeting, kde promítl ostatním kolegům prezentaci z mobility, seznámil je s průběhem a přínosem mobility, předal zkušenosti ostatním kolegům.

Získané dovednosti, metody, online zdroje jsme šířili v hodinách angličtiny, dále prostřednictvím MS Teams, kde mají všichni žáci svůj účet, kam mají všichni přístup. 

Uspořádali jsme pro své žáky také 2 projektové dny, ve kterých se seznámili podrobněji s životem a reáliemi Malty a Irska. Výsledky projektových dnů jsme prezentovali uvnitř organizace výstavkou vytvořených polsterů a na portálu Pardubického kraje: 

 PROJEKTOVÉ DNY NA ZŠ VŠEZNÁLEK (klickevzdelani.cz).                                                                               Jako následnou aktivitu jsme také využili platformu eTwinning . Zapojili jsme se do projektu s názvem  "Easter Adventures", spolu s žáky z Řecka, Polska, Itálie.  Seznámili jsme se s velikonočními tradicemi těchto zemí, udělali jsme prezentaci našich zvyků v angličtině, každý žák se anglicky představil, napsal o sobě několik vět. Vzájemně jsme si namalovali velikonoční přání a poslali vždy konkrétnímu žákovi. Z obdržených přání jsme pak ve škole udělali výstavku. 

V posledních letech se snažíme do výuky zavádět formativní hodnocení, v rámci projektu jsme vytvořili mapy učebního pokroku v AJ ( vždy pro konkrétní ročník např.: Mapy uč.pokroku AJ (1).odt )

Jedním z cílů projektu bylo také vytvoření “banky nápadů” s metodami angličtiny, které jsou vhodné pro žáky 1.stupně ZŠ ( Aktivity AJ final (1).docx).

Celkově projekt hodnotíme jako velice přínosný.

 

 


financováno.png MSMT.jpgNPO.png

Doučování žáků 2022 navazuje na podporu žáků v období září 2021-prosinec 2021. 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. V období leden 2022- červen 2022 budou podpořeni 4 žáci.

doucovani-letak-pro-publicitu-npo.pdf

 

  logo OPVK.png

PROJEKT EU

Od 1.září letošního roku naše škola realizuje projekt s názvem „Projekty ke klíčovým kompetencím“, který je zaměřen zejména na propojení praktických dovedností s výukou. Pro každou třídu připraví třídní učitelky společně s odborníky z praxe 2 projekty – jeden ve škole a jeden mimo školu. Dále bude z projektu hrazena mzda školního asistenta (vzhledem ke snížení celkového objemu financí pouze tento školní rok). Projekt je dvouletý, ukončení je plánováno na 30.6.2023. Je financován z prostředků EU (85 %) částkou 221 926,49 Kč, dále z prostředků státního rozpočtu částkou 39 163,51 Kč.

       

 

 logo OPVK.png

UKONČENÍ  PROJEKTU  EU ( Šablony II)

V letošním červnu jsme na naší škole dokončili dvouletý projekt s názvem „Podpora žáků v ZŠ a ŠD Všeználek“, který byl zaměřen z velké části na pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, dále pak na podporu projektové výuky a na další vzdělávání pedagogů. Náš pedagogický sbor v průběhu projektu posílily celkem 3 školní asistentky, každá vždy na 0,5 úvazku. Vypomáhaly většinou s výukou v 1.ročníku, v loňském školním roce i s činnostmi prvního oddělení školní družiny.  Z projektu byla dále podpořena činnost zájmového kroužku „Klub zábavné logiky a deskových her,“ který se nepodařilo z důvodu covidových opatření uskutečnit v plném rozsahu.                                           Vzdělávání pedagogického sboru bylo zaměřené na získávání nových poznatků v oblasti metodiky výuky anglického jazyka, jeden kurz proběhl v Ostravě v době prázdnin, další 2 kurzy na podzim 2020 proběhly online formou. Součástí projektu byly i dva projektové dny.

Projektový den ve škole „Příprava na povolání - kuchař- číšník“,

Začátkem května se třída žáků třetího ročníku zúčastnila projektového dnu s názvem „Příprava na povolání“, kde byla využita metoda aktivního učení a skupinové práce.

Žáci se během pátečního dopoledne seznámili s profesí „kuchař – číšník“. Celý program byl nabitý spoustou praktických částí z oboru. Děti si mohly vyzkoušet prostřít slavnostní tabuli, nazdobit židle, vzájemnou obsluhu, nošení talířů atd.

Dozvěděly se, v jakém pořadí se podávají pokrmy u slavnostní příležitosti, co je gastronomie, jaké máme druhy stravovacích zařízení, něco o tradiční české kuchyni a zejména o vhodném chování u prostřeného stolu. Na závěr přišla část, na kterou se žáci připravili vlastnoruční výrobou kuchařských čepic. Čekalo je překvapení v podobě předem vyrobeného krému a korpusů. Každý si mohl nazdobit vlastní dezert předem vytvořeným krémem a dozdobit ho ovocem, bonbóny a kvítky. Poté následoval skvělý oběd s vlastním obsluhou.

V závěru výuky proběhlo sebehodnocení. Všichni zúčastnění byli nadšeni svými výkony při přípravě slavnostní tabule, při vzájemné obsluze i samostatné přípravě vlastního pohoštění.

Projektový den byl připraven ve spolupráci s odborníkem z praxe – paní Lucií Vavřínovou, které patří velké poděkování za prima netradiční výuku.

   384AD9E9-9727-4739-8BFE-1D44F8E6DDD7.jpeg      E55CDADE-9AB3-42CF-8BB7-BEE1A82E0778.jpeg

 

Projektový den mimo školu - „PEČENÍ CHLEBA“

Tento projektový den se uskutečnil 19.května 2021 jako akce školní družiny, účastnili se ho žáci 1.ročníku, probíhal v objektu nazývaném „SVĚTNICE Č.P.8“ v obci Sebranice u Litomyšle, který slouží k pravidelnému konání seminářů s výukou různých řemesel pod vedením zkušených lektorů a řemeslníků. Do našeho projektu se jako „odborník z praxe“ zapojila paní  ing.Lenka Kmošková, která se dlouhodobě věnuje zpracování obilí, slámy, vlny, lnu apod.

Děti nejdříve hledaly indicie-jednotlivá písmena, ze kterých sestavily slovo “Pečivo“, metodou brainstormingu pak vymýšlely všechny možné výrobky, které pod tento pojem spadají. Po řízeném rozhovoru  na téma „Jak se peče chléb“ přiřazovaly texty k obrázkům, následovalo řazení vět podle časové posloupnosti (na poli vyroste obilí, vymlácené zrní se odveze do mlýna,…). Paní Kmošková žáky provedla celým historickým objektem (bývalým hostincem), ukázala jim zejména dochovanou chlebovou pec, náčiní, nádoby, ošatky, které se připečení chleba používaly. Dala dětem ochutnat čerstvě upečený kváskový chléb, ukázala jim různé druhy obilí, vyprávěla jim o tom, jak se mlelo obilí dříve a dnes, jak se připravuje těsto, co se do něj dává, co je to kvásek…

Pak následovala praktická část, kdy každý žák dostal misku, nabral si mouku, sůl, kvásek, vodu, vařečkou zpracoval těsto, z těsta vytvořil placku, posolil a pokmínoval. Vytvořené placky žáci dali péct do trouby.

 Pečení.JPG

V době pečení se žáci rozdělili do 2 skupin:

  1. skupina polínky vytloukala zrní z klásků, 2.skupina mlela mouku drcením zrní na 2 kamenech.

Po upečení děti chléb a své placky snědly. Na pracovní list závěrem každý žák projektový den zhodnotil a nakreslil obrázek ilustrující naše aktivity. Projektový den se nám všem moc líbil.

 

 Pečení5.JPG

Končící projekt „Podpora žáků v ZŠ a ŠD Všeználek“ byl financován z prostředků EU (85%) částkou 548 803,35 Kč, dále z prostředků státního rozpočtu částkou 96 847,65 Kč. Největší část finančních prostředků byla vynaložena na platy školních asistentů, dále pak na zakoupení různých her a robotických hraček na činnost „Klubu zábavné logiky a deskových her.“ Za neuskutečněnou část tohoto klubu (z důvodu covidových opatření) budeme vracet částku 17 833 Kč.

                                                                                                                                             Lydie Věnečková


 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6
Výlet
7 8 9 10 11
12 13 14 15
Divadelní představení pro veřejnost
16 17 18
19
Škola v přírodě - info
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2